Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Φιλολογικό Διδασκαλείο. Γλωσσικές ασκήσεις [ β- γ λυκείου]


Γλωσσικές ασκήσεις  [ β – γ λυκείου]

Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις από την ενεργητική στην παθητική σύνταξη.

 1.     Βέβαια, ο καρπός της  Σελήνης έδωσε ένα πλήθος άλλα υποπροϊόντα.
 2.      Μια ομάδα καθορίζει αυτό που μπορεί και αυτό που δεν μπορεί να γίνει.
 3.     Θα μπορούσε να προσθέσει μια νέα σημαντικότατη διάσταση.
 4.      Η τελειοποίηση και η γενικευμένη επέκταση του τεχνολογικού αυτοματισμού αυξάνει διαρκώς την αυτοτέλεια της τεχνικής απέναντι στον άνθρωπο.
 5.      Η σύγχρονη μηχανή αντί να μειώνει αντίθετα αυξάνει το ρόλο του ανθρώπου απέναντι στην τεχνική.
 6.     Η αδιαφορία,  η αποχή από κάθε συλλογική έκφραση και προσπάθεια και  ένα διάχυτο πνεύμα παθητικότητας  χαρακτηρίζουν το σύγχρονο Έλληνα.
 7.     Έχουμε χάσει το μέτρο, για το οποίο ήταν περήφανοι οι ταλαίπωροι  πρόγονοι μας.
 8.     Ο ηθικός πολιτισμός εκφράζει την κυρίαρχη κοινωνική ηθική σε κάθε ιστορική περίοδο.
 9.     Στο μέσο της φτώχειας και της διαμάχης  είναι δύσκολο να καθιερώσει κανείς ένα κράτος νόμου και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 10.     Τα πρώτα όντα που ο άνθρωπος εγκωμίασε ή ξόρκισε με χορούς, τραγούδια και ύμνους ήταν πνεύματα, οι δαίμονες του  και οι θεοί του.

Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις από την παθητική  στην ενεργητική σύνταξη.

 1.     Η στρατηγική αυτή επιβλήθηκε από κύκλους άσχετους προς την επιστήμη.
 2.      Η κοινωνία απειλείται από μια  μονοδιαστατικότητα.
 3.      Η σχέση αλληλεξάρτησης ανάμεσα στην κοινωνία και τα μέλη της διασπάται από τον ατομικισμό.
 4.      Η εποχή μας χρωματίζεται έντονα από το σύνδρομο της  κοινωνικής απάθειας.
 5.     Το δικαίωμα του ανθρώπου να σκέφτεται, να κρίνει, να ελέγχει και να συμμετέχει αντικαταστάθηκε από την ακρισία, τη σύγχιση, την  παραίτηση και την απραξία.
 6.     Μέσα από την αδιαφορία το άτομο οδηγείται στη φανταστική διαφυγή.
 7.     Ο πολιτισμός έχει υποκατασταθεί πλέον από την υποκουλτούρα.
 8.      Το αγωνιστικό πρότυπο του Νέου Ελληνισμού πυροδοτείται από ένα κατεξοχήν πνευματικό κίνημα, τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό.
 9.     Ο οικουμενικός πολιτισμός εκφράζεται από διεθνείς οργανισμούς  όπως ο ΟΗΕ.
 10.     Σήμερα τα οικονομικά συμφέροντα προωθούνται από τα ΜΜΕ.

1 σχόλιο: