Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 5-8


Κείμενα 5-8

1] Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα [μον 40]
In ea civitate, quam leges continent boni viri libenter leges servant. Lex enim est fundamentum libertatis, fons aequitatis.

Ego tres apros feroces cepi. “Ipse?” intrerrogabis. Ipse. Ad retia sedebam; erat in proximo non venabulum sed stilus et pugillares; cogitabam aliquid enotabamque; etsi retia vacua, plenas tamen ceras habebam. Silvae et solitudo sunt magna incitamenta cogitationis.

Speculatores nostril eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt.

Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studebant, ingeniumque eius fovebat. Eum ut puer magistrum honorabat.  

2] Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις [μον 5]

3] Ad retia sedebam; erat in proximo non venabulum sed stilus et pugillares;
    Να μεταφερθεί η φράση στον ενεστώτα και τον μέλλοντα [μον4]

4] Silvae et solitudo sunt magna incitamenta cogitationis.
   Να μεταφερθεί η πρόταση στον παρατατικό και τον μέλλοντα.[μον 2]

5] Να γράψετε τις πτώσεις των παρακάτω ουσιαστικών που ζητούνται. [μον 18]

Fons δοτ εν:…………………………………..γεν. πληθ. ………………………………
Puer γεν. εν……………………………………αιτ. πληθ………………………………..
Civitate κλητ εν……………………………..αφαιρ πληθ…………………………….
Retia  ονομ εν……………………………..αφαιρ εν……………………………………
Speculatores δοτ εν…………………………γεν πληθ………………………………..
 Collibus αφαιρ εν ……………………………αιτ πληθ………………………………..
Caedem γεν εν…………………………………δοτ πληθ………………………………..
Hostium ονομ εν…………………………….γεν εν………………………………………
Cogitationis κλητ εν………………………..γεν πληθ…………………………………….

6] Tres apros feroces, tenerum animum, vir clarus : να κλιθούν οι συνεκφορές και στους δύο αριθμούς. [μον 20]

7] Vim : να κλιθεί το ουσιαστικό και στους δύο αριθμούς.[μον6]

8] Eos: να κλιθεί η αντωνυμία στο γένος που βρίσκεται και στους δύο αριθμούς. [μον 5]

Σύνολο      /100               /20     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου