Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Λατινικά β λυκείου. Διαγώνισμα κείμενα 9-12


Κείμενα 9-12

1] Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα [ Μον 40]
Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit. In agro Falerno  Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit.
Brutus ex vulnere dolore magno cultrum extrahit et delictum punire parat . Populum  concitat et Tarquinio imperium adimit .
Tu Aeneam ad caelum feres. Postea Iulus Aeneae filius , regnum ab Lavinio transferet et Albam Longam muniet. Post trecentos annos Ilia duos filios, Romulum et Remum pariet, quos lupa nutriet.
Ut domum ad vesperum rediit , filiola eius Tertia, quae tum erat admonum parvula ad complexus patris cuccurit.[…] Perierat enim catellus eo nomine , quem puella multum amabat . Τum pater Tertiae dixit “omen accipio”. Sic ex fortuito dicto spem praeclari triumphi animo praesumpsit.
2] Να γίνει συντακτική αναγνώριση των υπογραμμισμένων λέξεων. [ Μον 10]
3] Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές στον αριθμό που βρίσκονται: dolore magno, duos filios, fortuito dicto [Μον 15]
4] Να μεταφερθούν τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού [ μον 10]
Vulnere

dicto

cladem

cultrum

Catellus

filios

Omen

pater

Lupa

agro


5]    Spem, pater, complexus, domum  : Να κλιθούν  τα ουσιαστικά  και στους δύο αριθμούς [ Μον 10]
6] Feres: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε ενεστώτα και παρατατικό [ Μον2]
7] Dixit: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε ενεστώτα, παρατατικό και  μέλλοντα.  Erat: να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε ενεστώτα, μέλλοντα και παρακείμενο [μον8]  
8] Quos, eo : Να κλιθούν οι αντωνυμίες στο γένος που βρίσκονται και στους δύο αριθμούς   [5μον ]

Σύνολο       /100,         /20 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου