Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Λατινικά β΄λυκείου. Διαγώνισμα. Κείμενα 17-18


 Κείμενα  17-18.

   Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse fertur et ipse de via fessus ibi dormivisse. Tum Cacus pastor, fretus viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxit aversos. Ubi Hercules, somno excitatus gregem aspexit et partem abesse sensit, pergit ad proximam speluncam.
  Alius alia de causa discedere cupiebat. Nonnuli pudore adducti remanebant.  Hi neque vultum fingere neque lacrimas tenere poterant; abtiti in tabernaculis aut suum fatum querebantur aut cum familiaribus suis commune periculum miserabantur. Totis castris testamenta obsignabantur.

1]Να μεταφραστεί το  κείμενο.[ Μον 40]
2]Να γραφούν τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του  άλλου αριθμού [Μον 6]
Lacrimas

Periculum

Vultum

Speluncam

Caudis

Viribus

Gregem

tabernaculis

Pudore

Via

Testamenta

Pastor


3]Να κλιθούν τα κύρια ονόματα του κειμένου.[Μον 15]

4]Να κλιθούν οι συνεκφορές: boves quosdam, familiaribus suis [Μον 15]

5]Να κλιθεί η αντωνυμία Nonnuli  στα 3 γένη και να προσδιοριστεί το είδος της. [Μον 6]
6]Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων: remanebant, traxit, pergit, poterant[ Μον 8]
7] Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις. [Μον 10]

Σύνολο       /100,       /20 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου