Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Νεοελληνική Γλώσσα Γ. Λυκείου. Σχεδιάγραμμα θεωρίας


Η θεωρία συνοπτικά
Α. Τρόποι πειθούς
Επίκληση στη λογική - χρήση επιχειρημάτων /τεκμηρίων
Επίκληση στο συναίσθημα -περιγραφή /αφήγηση/ γλώσσα συγκινησιακή
Επίκληση στην αυθεντία- απόψεις αυθεντιών
Επίκληση στο ήθος του πομπούα΄ ενικό πρόσωπο/ προσωπικές επιτυχίες του πομπού
Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου γ πρόσωπο / αμαύρωση του ήθους του αντιπάλου

Β. Συλλογισμοί
Κατά μορφή
Συλλογιστική πορεία
Κατηγορικός [συνδετικό ρήμα]
Υποθετικός [αν/ εάν]
Διαζευκτικός[ ή / είτε]
Παραγωγή [γενικό-ειδικό]
Επαγωγή [ειδικό-γενικό]
Αναλογία [ειδικό-ειδικό]
Γ. Αξιολόγηση συλλογισμού- επιχειρήματος
Εγκυρότητα [λογική μορφή, λογική ακολουθία μεταξύ προκειμένων και συμπεράσματος] + Αλήθεια= ορθότητα
Δ. Τρόποι ανάπτυξης παραγράφων
Ε. Δομή
Παράδειγμα                 Διαίρεση
Θεματική περίοδος
Ορισμός                      Αιτιολόγηση
Σχόλια / λεπτομέρειες
Σύγκριση αντίθεση     Αναλογία
Κατακλείδα
Αίτιο αποτέλεσμα    Συνδυασμός μεθόδων


Στ. Δοκίμιο
Αποδεικτικό
Λογική περιεχόμενο
Επίκληση στο λογική
Αναφορική λειτουργία της γλώσσας
Ύφος: σοβαρό- επίσημο –αυστηρό
Αυστηρά λογική οργάνωση των ιδεών
Τριμερής δομή [πρόλογος- κύριο θέμα- επίλογος]
Παραγωγική/ επαγωγική συλλογιστική πορεία
Ύπαρξη συνοχής και αλληλουχίας
Σκοπός: διερεύνηση θέματος / πληροφόρηση

Στοχαστικό
Βιωματικό περιεχόμενο
Επίκληση στο συναίσθημα
Ποιητική λειτουργία της γλώσσς
Ύφος: γλαφυρό- άμεσο- οικείο
Χρήση σχημάτων λόγου/ συμβόλων
Απουσία τριμερούς δομής
Περιδιάβαση στο χώρο των ιδεών
Σκοπός: προβληματισμός- φαντασία- τέρψη

Ζ. Επιστημονικός λόγος                                                                 Η. Ημερολόγιο
Μεθοδική διερεύνηση
Εξαγωγή συμπερασμάτων
Επίκληση στη λογική/ αυθεντία
Αναφορική λειτουργία της γλώσσας
Επιστημονική ορολογία
Ύφος: σοβαρό, επίσημο, αυστηρό
Τριμερής δομή [πρόλογος- κύριο θέμα- επίλογος]
Περιγραφικός αναλυτικός λόγος
Ερμηνευτική – αποδεικτική προσέγγιση
Σκοπός: μετάδοση γνώσεων/ πληροφόρηση

Ένδειξη χρόνου- τόπου
Προσωπικές εμπειρίες
Ζητήματα κοινωνικής ζωής
Στοχασμοί
Χρήση ά προσώπου
Ύφος: προσωπικό- αυθόρμητο – ειλικρινές
Σκοπός: καταγραφή γεγονότων έκθεση απόψεων
Θ. επιστολή                                                                                         Ι.  Επιφυλλίδα
Προσφώνηση/ αποφώνηση
Προσωπικά γεγονότα -Ατομικά ενδιαφέροντα- κοινωνικά θέματα[ ανάλογο με το θέμα]
Χρήση α-β πληθυντικού προσώπου
Ύφος: απλό – άμεσο- οικείο-επίσημο σοβαρό [ανάλογα με τον δέκτη]
Σκοπός: ενημέρωση / πληροφόρηση
Αφορμή από επίκαιρο γεγονός
Θέμα διαχρονικό
Θέμα επιστημονικό
Αναφορική λειτουργία της γλώσσας
Λόγιες εκφράσεις
Ύφος: σοβαρό, επίσημο
Σκοπός:  μόρφωση/ προβληματισμός
ΙΑ. Άρθρο: Επίκαιρο γεγονός. Αναφορική λειτουργία της γλώσσας. Ύφος : σοβαρό- αντικειμενικό
Σκοπός: πληροφόρηση/ διαμόρφωση κοινής γνώμης  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου