Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Πανελλήνιες 2014. Σχόλιο της ΠΕΦ για τα θέματα ιστορίας θεωρητικής κατεύθυνσης.

Άποψη της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων για τα θέματα Ιστορίας της Θεωρητικής Κατεύθυνσης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014
Γ΄ τάξης Ημερησίου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Τα θέματα καλύπτουν σημαντικό  εύρος της εξεταστέας ύλης. Ωστόσο, η διατύπωση ορισμένων θεμάτων παρουσιάζει προβλήματα. Στο θέμα Α1α ζητείται ο ορισμός Αγροτική μεταρρύθμιση χωρίς να υπάρχει αναφορά σε συγκεκριμένη ιστορική  περίοδο. Η αγροτική μεταρρύθμιση συνδέεται με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ολόκληρο το κεφάλαιο του βιβλίου, σσ. 42-45.
Ανάλογο πρόβλημα παρουσιάζει και το Α1γ, δεδομένου ότι στο σχολικό εγχειρίδιο στις σελίδες 96 και 144 υπάρχουν αναφορές στο θέμα και όχι στο περιεχόμενο της συνθήκης. Επομένως, τα δύο συγκεκριμένα θέματα θα μπορούσαν να τεθούν ως ανοικτού τύπου ερωτήσεις και όχι ως ορισμοί.
Αναφορικά με τη δεύτερη ομάδα Γ1 και Δ1, τα κείμενα λειτουργούν συμπληρωματικά ή επεξηγηματικά, επαναλαμβάνοντας στοιχεία του εγχειριδίου. Συνεπώς, προσφέρονται για αναπαραγωγική παρά για συνθετική εργασία και δεν προωθούν την ιστορική σκέψη. Στο Γ1α σημαντικό μέρος των απαιτούμενων ιστορικών γνώσεων αφορά σε αριθμητικά μεγέθη (αριθμός βουλευτικών εδρών), ενώ στο ερώτημα β στο Δ1, σε σχέση με τον πίνακα, η απάντηση είναι αυτονόητη .
Επιπρόσθετα, ο τρόπος με τον οποίο δίνονται ορισμένες από τις βιβλιογραφικές παραπομπές δεν είναι σωστός.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2014
ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε.Φ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου