Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

συνώνυμα

Πίνακας συνωνύμων


1.       Άβουλος= αναποφάσιστος, παθητικός
2.       Αγωγή = καλλιέργεια
3.       Άδηλος= αφανέρωτος, κρυφός, λανθάνων
4.       Αδιάκοπος= συνεχής
5.       Αδιανόητος= ακατανόητος
6.       Αδιάσειστος= ακλόνητος
7.       Αθέμιτος= παράνομος
8.       Αίρω= καταργώ
9.       Αισιοδοξία= οπτιμισμός.
10.   Αιώνια= διαχρονικά, παντοτινά
11.   Άκαμπτο= σκληρό, αλύγιστο.
12.   Ακραίος= υπερβολικός
13.   Ακρατής= ασυγκράτητος, αχαλίνωτος
14.   Άκρατος= αγνός, ανόθευτος
15.   Ακυρώνω= καταργώ
16.   Αλληλεπίδραση= αλληλοεπιρροή
17.   Αλώνομαι=  κυριεύομαι, καταστρέφομαι
18.   Άμβλυνση= μείωση
19.   Άμιλλα= συναγωνισμός
20.   Αναγκάζομαι= υποχρεώνομαι
21.   Αναμφισβήτητος= αδιαφιλονίκητος, αναμφίβολος
22.   Ανάπτυξη= προαγωγή, εξέλιξη
23.   Αναρίθμητοι=  αμέτρητοι
24.   Αναρρίχηση= άνοδος
25.   Αναστέλλω= περιορίζω
26.   Αναστολή= ενδοιασμός
27.   Ανασυντάσσω= ανασυγκροτώ
28.   Άνεση= ευκολία
29.   Ανισότητα= αντίθεση
30.   Ανίσχυρος= αδύναμος
31.   Ανιχνεύω= αναζητώ
32.   Ανορθώνομαι= ανακάμπτω, εξελίσσομαι
33.   Αντέχω= διατηρούμαι
34.   Αντίδοτο= λύση
35.   Αντιλαμβάνομαι= καταλαβαίνω, κατανοώ
36.   Αντίληψη= άποψη
37.   Αντίξοος= αρνητικός
38.   Αντίποδας= αντίθεση
39.   Αντίστοιχη = ανάλογη
40.   Αντιτίθεμαι= εναντιώνομαι
41.   Ανυπέρβλητες= αξεπέραστες
42.   Αξίες= αρχές
43.   Απαιτεί= προϋποθέτει, επιβάλλει
44.   Απαιτείται= επιβάλλεται
45.   Απαίτηση = αξίωση
46.   Απαραίτητη= αναγκαία
47.   Απασχόληση= εργασία
48.   Απεμπολώ= ξεπουλώ, μτφ: προδίδω.
49.   Άπληστος= ανικανοποίητος
50.   Αποβάλλω= διώχνω, απομακρύνω
51.   Αποβλέπω= αποσκοπώ, στοχεύω
52.   Αποδημία= ξενιτιά, ματανάστευση
53.   Απόκληρος= περιθωριοποιημένος, εξαθλιωμένος
54.   Αποκρύπτεται= αποσιωπάται
55.   Απομονώνω= αποκλείω, περιθωριοποιώ
56.   Απομυζώ= εκμεταλλεύομαι, ξεζουμίζω
57.   Απορρέει= εξάγεται, προκύπτει
58.   Απορρίπτω= διώχνω,
59.   Αποσιώπηση= απόκρυψη
60.   Αποστράγγιση= εξάντληση
61.   Αποτελεσματικά=  εποικοδομητικά
62.   Αποσύνδεση= διάλυση
63.   Απροσδόκητη= αναπάντεχη
64.   Απώτερος= μακροπρόθεσμος
65.   Ασυδοσία= αυθαιρεσία
66.   Ασύδοτη=  ανεξέλεγκτη
67.   Ατελής= ανολοκλήρωτος
68.   Αυθαίρετο= επιπόλαιο, λανθασμένο
69.   Αυθόρμητος= πηγαίος
70.   Αυθύπαρκτη= αυτοδύναμη, ολοκληρωμένη
71.   Αυταρχικός= δεσποτικός, απολυταρχικός, συγκεντρωτικός
72.   Αυτόνομα= ανεξάρτητα
73.   Αυτοτέλεια= αυτοδυναμία, αυτάρκεια
74.   Αφελής= απλοϊκός
75.   Αφετηρία= αρχή
76.   Αφομοίωση= απορρόφηση
77.   Αφόρητα= ανυπόφορα
78.   Αφοσιώνομαι= επιδίδομαι
79.   Αφοσίωση= λατρεία, προσήλωση
80.   Βαθμηδόν= σταδιακά
81.   Βαρετός= πληκτικός
82.   Βελτιώνει= αναβαθμίζει, καλυτερεύει, προάγει
83.   Βιωσιμότητα= ζωή, διάρκεια
84.   Βούληση= επιθυμία, θέληση
85.   Δεδομένη= ορισμένη
86.   Δελεάζω= σαγηνεύω, προσελκύω
87.   Δεξιότητα = ικανότητα
88.   Δέσμευση= υποχρέωση
89.   Δεσπόζει= κυριαρχεί
90.   Δεσποτισμός= αυταρχισμός
91.   Δέχομαι= συμφωνώ
92.   Δημόσια= κρατική, κοινωνική, κοινή
93.   Δημοφιλής= λαοφιλής
94.   Διαβλέπω= προβλέπω
95.   Διάκριση= διαχωρισμός
96.   Διακριτή= ξεχωριστή
97.   Διακυβεύονται= κινδυνεύουν, απειλούνται
98.   Διαμορφώνω= σχηματίζω
99.   Διαπεραστικός= έντονος
100.            Διαρκής= συνεχής
101.            Διασύρω= συκοφαντώ
102.            Διασφαλίζω = κατοχυρώνω
103.            Διαφαίνομαι= διακρίνομαι
104.            Διαφορετικά= αλλιώτικα
105.            Διαφύλαξη= διατήρηση, διασφάλιση, προστασία
106.            Διαφυλάττω= προστατεύω
107.            Διαχέω= διασκορπίζω
108.            Διάχυση= διάδοση, εξάπλωση
109.            Διαχωρισμός= διάκριση
110.            Διενεργώ= πραγματοποιώ, διεξάγω.
111.            Διεξάγεται= γίνεται
112.            Διευκρινίζω= αποσαφηνίζω
113.            Διπλό= διττό
114.            Διχογνωμία= διαφωνία
115.            Δραστικός= ραγδαίος, έντονος, ενεργητικός.
116.            Δυσφορώ= δυσανασχετώ
117.            Εγγενής= έμφυτη
118.            Έγκυρος= αυθεντικός, διασταυρωμένος, ισχύων
119.            Εγκώμιο= έπαινος
120.            Εγωκεντρικός= ατομιστής
121.            Εδράζεται= βασίζεται
122.            Εδραιώνω= θεμελιώνω
123.            Εδραίωση= θεμελίωση, παγίωση
124.            Εθισμός= έξη, εξάρτηση
125.            Εθνικισμός= πατριωτισμός
126.            Εισάγω= βάζω, καθιερώνω, προτείνω
127.            Εισχωρώ= διεισδύω
128.            Εκλείπει= απουσιάζει
129.            Έκνομος= παράνομος, αθέμιτος
130.            Εκπονώ= δημιουργώ
131.            Εκπορεύεται= πηγάζει
132.            Ενδεχόμενος= πιθανός
133.            Ενιαία= ομοιόμορφη
134.            Εξάλειψη= καταπολέμηση
135.            Επανάσταση= τομή
136.            Επανεκτίμηση= επανεξέταση
137.            Επεξεργάζομαι= αναλύω
138.            Επιβαρύνω= ζημιώνω
139.            Επιδοκιμασία= ενθάρρυνση
140.            Επουσιώδης= δευτερεύων- δευτερεύουσα
141.            Ευημερία= ευμάρεια
142.            Εκλείπει =εξαφανίζεται, χάνεται
143.            Εκούσια= ηθελημένη
144.            Εκφράζω= παρουσιάζω
145.            Ελέγχω= αξιολογώ, κρίνω.
146.            Έλευση= ερχομός
147.            Εμπεριέχω= περικλείω
148.            Εμπλουτισμός= διάνθιση
149.            Εμφορούμαι= χαρακτηρίζομαι, διακρίνομαι
150.            Ενδεικτικό= χαρακτηριστικό
151.            Ενδεχόμενο= πιθανότητα
152.            Ενδίδω= υποχωρώ
153.            Ενίσχυση= ενδυνάμωση
154.            Ενσάρκωση= προσωποποίηση
155.            Ενστερνίζομαι= αποδέχομαι
156.            Εξάλειψη= άρση, εξαφάνιση
157.            Εξαπλώνεται= διαδίδεται, επεκτείνεται
158.            Εξασθένηση= αποδυνάμωση
159.            Εξασθενώ= αποδυναμώνομαι
160.            Εξασφάλιση =διασφάλιση
161.            Εξέλιξη= πρόοδος
162.            Εξηγώ= ερμηνεύω
163.            Εξόντωση= αφανισμός
164.            Εξοπλίζω= προμηθεύω,  παρέχω,  εφοδιάζω
165.            Επαγγελίες= υποσχέσεις
166.            Επηρεασμός= επίδραση
167.            Επιδερμικός= επιφανειακός
168.            Επιδιώκω= στοχεύω, επιζητώ
169.            Επίδραση= επιρροή, επενέργεια, επήρεια
170.            Επικουρικός= βοηθητικός, εφεδρικός
171.            Επικρατώ= κυριαρχώ
172.            Επίκριση= αποδοκιμασία
173.            Επικυρώνω= επιβεβαιώνω
174.            Επιπόλαιη = άκριτη
175.            Επιτακτική= επιβαλλόμενη, σοβαρή
176.            Ερεθίζει= διεγείρει
177.            Έρεισμα= στήριγμα, βάση
178.            Έσχατος= τελευταίος, χειρότερος
179.            Ευάλωτος= τρωτός, ευαίσθητος.
180.            Ευημερία= πρόοδος, ανάπτυξη
181.            Ευκρινώς= ξεκάθαρα
182.            Εφήμερος= πρόσκαιρος
183.            Εφιαλτικός= τρομακτικός
184.            Εφικτός= πραγματοποιήσιμος
185.            Θαρρώ= νομίζω
186.            Θεαματική= εντυπωσιακή
187.            Θέαση= αντίληψη
188.            Θεμέλιο= στήριγμα
189.            Θεμελιώδης= βασικός
190.            Θεωρείται= κρίνεται
191.            Θιασώτης= υποστηρικτής, οπαδός, θαυμαστής.
192.            Ιδιαιτερότητα= ιδιομορφία, ιδιοτυπία , μοναδικότητα, γνώρισμα
193.            Ίδιον= χαρακτηριστικό
194.            Ιδιοποίηση= σφετερισμός
195.            Ιδιωτική= προσωπική, ατομική
196.            Ιθαγενής= εγχώριος, γηγενής, ντόπιος
197.            Ισότιμη= ισοδύναμη
198.            Ίχνος= σημάδι
199.            Καθαρή= σαφής
200.            Καθοριστικά=  βασικά
201.            Κάμψη= υποχώρηση
202.            Καπηλεύομαι= καταστρατηγώ, οικειοποιούμαι, φθείρω
203.            Καταιγισμός= πληθώρα
204.            Καταβολές= ρίζες
205.            Κατασκευάζω= δημιουργώ
206.            Καταφανής= φανερός, πρόδηλος
207.            Κατηγορηματικά, εμφατικά, ρητά, επίμονα
208.            Κατοχύρωση= εξασφάλιση
209.            Κενότητα= κουφότητα
210.            Κοροϊδεύω= χλευάζω, ειρωνεύομαι.
211.            Κυνισμός= αναλγησία, ωμότητα.
212.            Κυριαρχώ= επικρατώ
213.            Κυριεύει= διακατέχει
214.            Κύριος = βασικός,  σπουδαίος
215.            Λήθη= λησμονιά
216.            Μαζεύω= συλλέγω
217.            Μαστίζει = πλήττει, κατατρύχει
218.            Μάταιος= φρούδος
219.            Μάχομαι= αγωνίζομαι, πολεμώ
220.            Μεγαλόψυχος= γενναιόψυχος, μεγαλόκαρδος
221.            Μείζον= σοβαρό
222.            Μειράκιο= νεαρός, έφηβος
223.            Μειώνω= περιορίζω
224.            Μεροληπτικός= υποκειμενικός
225.            Μετασχηματισμός= αλλαγή, αναδόμηση
226.            Μοναδικότητα= ιδιαιτερότητα
227.            Μονοσημία= μονοδιαστατικότητα
228.            Μόρφωμα= κατασκεύασμα, δημιούργημα
229.            Νευραλγικό= ευαίσθητο
230.            Νοοτροπία= φιλοσοφία
231.            Νουθετώ= παραινώ, συμβουλεύω
232.            Ξεπερνώ= υπερβαίνω
233.            Ξεχνώ= λησμονώ
234.            Οδυνηρή= επώδυνη
235.            Οικουμενικό= παγκόσμιο
236.            Οικουμενικότητα= καθολικότητα, παγκοσμιότητα
237.            Ολοκληρωτική= καθολική
238.            Οξύ= έντονο
239.            Οσμίζομαι [μτφ] = διαβλέπω, αντιλαμβάνομαι
240.            Ουμανιστικό= ανθρωπιστικό
241.            Όνειδος= ντροπή, αισχύνη
242.            Ολβιότητα= ευημερία, ευτυχία
243.            Οφείλω= χρωστάω
244.            Παγκόσμιος= διεθνής
245.            Παθητικοποίηση = αδράνεια
246.            Παθητικός= αδρανής, άβουλος
247.            Πανηγυρισμός= εορτασμός, τυμπανοκρουσία
248.            Παράγοντες= αίτια
249.            Παραίνεση= προτροπή
250.            Παραμονεύω= ελλοχεύω
251.            Παράξενη= περίεργη
252.            Παραποιημένη= αλλοιωμένη
253.            Παρέα= συντροφιά
254.            Παρεμποδίζω= παρακωλύω
255.            Πασιφανής= ολοφάνερος
256.            Πεισματικά= επίμονα
257.            Πεποίθηση= βεβαιότητα, πίστη
258.            Περιορισμός= συρρίκνωση
259.            Περίπλοκα= σύνθετα
260.            Περιρρέουσα= επικρατούσα
261.            Περιστολή= περιορισμός
262.            Περιφρούρηση= προστασία
263.            Πιόνι  [μτφ]=υποχείριο
264.            Πιστεύω= θεωρώ
265.            Πλανημένη= λαθεμένη, εσφαλμένη
266.            Πληκτικός= ανιαρός
267.            Πράξη= ενέργεια
268.            Προάγω= προωθώ
269.            Προάσπιση= προστασία, διαφύλαξη
270.            Προβολή= προώθηση, παρουσιάση
271.            Πρόδηλος= φανερός
272.            Προηγμένος= αναπτυγμένος
273.            Προσιδιάζει= ταιριάζει
274.            Προσέλευση= άφιξη
275.            Προσόν = εφόδιο
276.            Προσπαθώ=  επιχειρώ
277.            Προσποιούμαι= υποκρίνομαι
278.            Προστατεύω= προφυλάσσω
279.            Πρόσφορος= κατάλληλος
280.            Πρόσχημα= δικαιολογία, πρόφαση
281.            Προσωρινή= πρόσκαιρη
282.            Πρωταρχικός= βασικός, κύριος
283.            Προϋπόθεση= όρος
284.            Πρωτεύει= κυριαρχεί
285.            Ραγδαία= ορμητική, ακάθεκτη, απότομη
286.            Ρηχότητα= επιφάνεια, κενότητα
287.            Ριζώνει= κυριαρχεί, εδραιώνεται
288.            Ροπή= τάση
289.            Σαφήνεια= καθαρότητα, ενάργεια
290.            Σημασία= αξία
291.            Σπρώχνω= ωθώ
292.            Σταδιακά= προοδευτικά
293.            Συγκατάθεση= συναίνεση, συγκατάνευση, αποδοχή
294.            Συγγενής= σχετικός, παρεμφερής, οικείος.
295.            Συγκροτημένος= οργανωμένος.
296.            Συγχρόνως= παράλληλα, ταυτόχρονα
297.            Συλλαμβάνω= πιάνω, αντιλαμβάνομαι, νιώθω
298.            Συλλογή= συγκέντρωση
299.            Συλλογικά [επίρρημα]= συνεργατικά, κοινωνικά
300.            Συμβάλλω= βοηθώ
301.            Συμμερίζομαι= αποδέχομαι
302.            Συμμόρφωση= εναρμόνιση, υπακοή
303.            Σύμπνοια= ομοφωνία
304.            Συνάγεται= εξάγεται, απορρέει
305.            Συνάφεια= σχετικότητα
306.            Συνδέομαι= συσχετίζομαι
307.            Συνδέω= σχετίζω, ενώνω
308.            Συνένοχος= συνυπεύθυνος
309.            Συνεπάγεται= επιφέρει
310.            Συνθέτω= συγκροτώ
311.            Συνολική= καθολική, ολική
312.            Συνοπτικό= σύντομο
313.            Συνυφαίνεται= συνδέεται
314.            Συσσωρεύονται= συγκεντρώνονται
315.            Συστηματική = μεθοδική
316.            Συσχετίζω= συνδέω
317.            Στηρίζομαι= βασίζομαι
318.            Στοχεύω= αποβλέπω
319.            Συγκυρία= περίσταση
320.            Συνεπώς= επομένως
321.            Συνεχίζω= εξακολουθώ
322.            Σύρραξη= πόλεμος, μάχη, σύγκρουση
323.            Συρρικνώνω= περιορίζω
324.            Συσσώρευση= συγκέντρωση
325.            Σφαιρικά= πολύπλευρα, ολοκληρωμένα
326.            Σφοδρός= έντονος
327.            Σχετίζω. συνδέω
328.            Σχηματίζω= διαμορφώνω
329.            Ταρτουφισμός= υποκρισία, φαρισαϊσμός.
330.            Ταυτότητα= ιδιομορφία, μοναδικότητα.
331.            Τελέσφορο= αποτελεσματικό, χρηστικό
332.            Τεμαχίζει= κατακερματίζει
333.            Τομή= αλλαγή, επανάσταση, ανανέωση
334.            Τονίζω= υπογραμμίζω[μτφ]
335.            Τροποποιώ=  αλλάζω, διαφοροποιώ
336.            Τρωτά = αδυναμίες
337.            Τυραννία= καταπίεση, καταδυνάστευση
338.            Τυφλός= κυριολεκτ: αόμματος, μτφ: άκριτος
339.            Υιοθετώ= δέχομαι
340.            Υλοποιώ= πραγματοποιώ.
341.            Υπεράσπιση= διαφύλαξη
342.            Υπερβαίνω= ξεπερνώ, υπερπηδώ
343.            Υπερέχει= υπερτερεί
344.            Υπερφαλαγγίζω= ξεπερνώ
345.            Υποβιβασμός = υποβάθμιση
346.            Υποστηρίζω= ισχυρίζομαι
347.            Υποχρεώνω= εξαναγκάζω
348.            Υφή= διάσταση
349.            Φαντασμαγορικός= εντυπωσιακός
350.            Φανφαρονισμός= κομπασμός, μεγαλοστομία.
351.            Φιλόξενος= περιποιητικός, φιλικός
352.            Φορτώνω= επιβαρύνω
353.            Φτάνουν = αρκούν
354.            Χαλιναγώγηση= έλεγχος, υποταγή
355.            Χαρακτηρίζει= διακρίνει
356.            Χάσιμο= απώλεια
357.            Χλευασμός= κοροϊδία, εμπαιγμός.
358.            Χρησιμοθηρία= ωφεμιλισμός
359.            Χρησιμοθηρικός= κερδοσκοπικός
360.            Ψόγος= κατηγορία
361.            Ψυχοσύσταση= ιδιοσυστασία, ιδιοσυγκρασία
362.            Ωφέλιμος= χρήσιμος


….και άλλα συνώνυμα


1.       Αδαής= αμαθής, άπειρος, πολύξερος
2.       Αέναος= παντοτινός
3.       Αθυμία= ακεφιά , κακοκεφιά
4.       Αιθεροβάμονες= ονειροπόλοι
5.       Αίτημα= ζητούμενο
6.       Ακαλαισθησία= αφιλοκαλία
7.       Ακαλλιέργητη= χέρσα, άγονη
8.       Ακαταπόνητος= ακούραστος
9.       Αλκή= ευρωστία, δύναμη, ρώμη, σφρίγος
10.   Αλλοτρίωση= αποξένωση
11.   Αμερόληπτος= αντικειμενικός, απροκατάληπτος
12.   Αμετάκλητο= οριστικό
13.   Αναβαθμός= σκαλοπάτι
14.   Ανάγκη= υποχρέωση. Πίεση, επιβολή
15.   Αναγνώριση= αποδοχή
16.   Αναμφισβήτητα= σίγουρα, βέβαια, αναμφίβολα, αδιαφιλονίκητα
17.   Αναπάντεχος= ερχομός
18.   Ανασκευάζω= αναιρώ, διαψεύδω, ανατρέπω
19.   Ανδροειδές= ανθρωπόμορφο
20.   Ανιστόρητος=  αμόρφωτος,  αγράμματος, ανεκδιήγητος, ανείπωτος
21.   Αντικαθρεφτίζω= αντανακλώ
22.   Αντιπροσωπεύω= εκπροσωπώ.
23.   Ανώνυμος= άγνωστος, ανυπόγραφος, ακατονόμαστος
24.   Αξιώνω= απαιτώ
25.   Αοριστία= ασάφεια
26.   Απαιδευσία= αμορφωσιά
27.   Απαλλαγή= απελευθέρωση, λύτρωση
28.   Απαράμιλλος = ασυναγώνιστος, ασύγκριτος, άφταστος
29.   Απελπισμένος= απογοητευμένος
30.   Απεμπολώ= ξεπουλώ
31.   Αποκλεισμός = περιθωριοποίηση.
32.   Απόληξη= τέλος, κατάληξη 
33.   Αποξενώνω= απομακρύνω, απομονώνω, αλλοτριώνω
34.   Απόρριψη= αποβολή, άρνηση, αποδοκιμασία
35.   Αποτιμώ= αξιολογώ
36.   Αποφέρω= εξασφαλίζω, προσφέρω, αποδίδω, παραδέχομαι
37.   Απροσδόκητος= απρόσμενος , απρόοπτος, ξαφνικός
38.   Απτό= χειροπιαστό, αισθητό , συγκεκριμένο.
39.   Απωθεί= διώχνει, απομακρύνει
40.   Αρετή= προτέρημα, χάρισμα
41.   Αρχηγός= ηγέτης, οδηγός, ταγός, προϊστάμενος, πρωτεργάτης
42.   Άρχοντας= ηγεμόνας,  κυβερνήτης, βασιλιάς, κυρίαρχος, αριστοκράτης
43.   Αυθεντικός= γνήσιος
44.   Αυτοθυσία= αυταπάρνηση
45.   Αφανής= άσημος
46.   Αφιλοκερδής= ανυστερόβουλος
47.   Αφιλόξενος= άξενος
48.   Αχαλίνωτη= ανεξέλεγκτη,
49.   Βάσανα= δεινά, κακουχίες, πάθη, μαρτύρια
50.   Βελτίωση= καλυτέρευση
51.   Βοήθεια= ενίσχυση, συνδρομή, υπεράσπιση, επικουρία, υποστήριξη, συμβολή
52.   Βουλιμία= αδηφαγία, λαιμαργία
53.   Γαλουχώ= ανατρέφω
54.   Γκάλοπ= δημοσκόπηση
55.   Γνώμη= άποψη
56.   Γυμνάζω= ασκώ
57.   Δαμάζω= χαλιναγωγώ, ελέγχω
58.   Διακόπτω= σταματώ
59.   Διαμαρτύρομαι= δυσανασχετώ, διαφωνώ, αρνούμαι
60.   Διασπείρω= διασκορπίζω, διαχέω
61.   Δεινά= βάσανα, κακουχίες
62.   Δεινός= φοβερός, [ και πολύ ικανός  π. χ  δεινός ρήτορας]
63.   Δεξιότητα= ικανότητα
64.   Διακεκριμένος= διαπρεπής
65.   Διακρίσεις= προκαταλήψεις, διαχωρισμοί, μεροληψίες
66.   Διάνοια = σκέψη, ιδιοφυία
67.   Διανοούμαι= σκέφτομαι, συλλογίζομαι.
68.   Διανομή= μοιρασιά
69.   Διασκέδαση= τέρψη, ψυχαγωγία, αναψυχή
70.   Διαφορετικό= ξεχωριστό,  ανόμοιο , αλλιώτικο
71.   Διάχυση= διασκορπισμός
72.   Διερεύνηση= έρευνα, εξέταση
73.   Δικαιώνεται= αναγνωρίζεται, επιβεβαιώνεται
74.   Δικαιολογημένος= εύσχημος
75.   Δούλος= σκλάβος
76.   Δυσμενής= εχθρικός
77.   Δυσχέρειες= δυσκολίες
78.   Εγκαλώ= καταγγέλλω , μηνύω
79.   Εγχείρημα= απόπειρα, τόλμημα
80.   Εκπέμπω= εξαπολύω, στέλνω
81.   Εκφυλίζω= φθείρω
82.   Εκχώρηση= παραχώρηση
83.   Ελάσσων= μικρότερος, ήσσων
84.   Ελκυστικός= θελκτικός, σαγηνευτικός, γοητευτικός, συναρπαστικός
85.   Εμπιστοσύνη= πίστη, πεποίθηση, καλοπιστία
86.   Εμφανίζεται= παρουσιάζεται, εκδηλώνεται.
87.   Εμψυχωτικός= ενθαρρυντικός
88.   Ενασχόληση= απασχόληση, ασχολία, εντρύφηση
89.   Ενδιαφέρει=  απασχολεί
90.   Ενδοιασμός= δισταγμός
91.   Ενέχει= περιέχει
92.   Ενστερνίζομαι= αποδέχομαι
93.   Εξαναγκασμός= βία
94.   Εξαλείφω= εξαφανίζω
95.   Εξανδραποδισμός= υποδούλωση
96.   Εξαχρείωση= διαφθορά
97.   Εξοβελίζω= διώχνω
98.   Επέμβαση= παρέμβαση, μεσολάβηση
99.   Επιβολή = κυριαρχία
100.                        Επιβράβευση= επιδοκιμασία
101.                        Επιδέξιος= επιτήδειος
102.                        Επικρίνω= κατακρίνω, κατηγορώ, αποδοκιμάζω
103.                        Επιστρέφω= επανέρχομαι
104.                        Επιπτώσεις= συνέπειες  [αρνητικές], επακόλουθα
105.                        Έρεισμα= υποστήριγμα , βάση.
106.                        Ευάλωτος= τρωτός
107.                        Ευεπίφορος= επιρρεπής
108.                        Ευλύγιστος= εύκαμπτος
109.                        Ευτρεπίζω= τακτοποιώ, στολίζω, καλλωπίζω, περιποιούμαι
110.                        Εφήμερη= πρόσκαιρη, προσωρινή
111.                        Ζυγαριά= πλάστιγγα
112.                        Ηγεμονία=  κυριαρχία, αρχηγία
113.                        Ιδιαιτερότητα= μοναδικότητα, ιδιομορφία, γνώρισμα, διαφορά
114.                        Ιμπεριαλιστικός= κατακτητικός, επεκτατικός
115.                        Ισοπεδώνω= εξισώνω, γκρεμίζω, καταστρέφω
116.                        Ισότητα= ισονομία, ισοτιμία, δικαιοσύνη, αμεροληψία
117.                        Ισχύς= δύναμη
118.                        Καθίσταται= είναι, γίνεται, αφορά.
119.                        Καινοτόμος= ρηξικέλευθος
120.                        Καρποφορώ= τελεσφορώ
121.                        Κατάργηση= ακύρωση
122.                        Κατακερματισμός= διαίρεση
123.                        Καταλύω= διαλύω, καταργώ, καταστρέφω
124.                        Καταπίεση= καταδυνάστευση
125.                        Καταπολέμηση= αντιμετώπιση
126.                        Κατάρτιση= ενημέρωση, εκπαίδευση, παιδεία
127.                        Κατευνάζω = καταπραΰνω, καθησυχάζω, ηρεμώ
128.                        Κέφι= ευθυμία
129.                        Κοντόθωρος= μύωπας, κοντόφθαλμος
130.                        Κουλτούρα = πολιτισμός, καλλιέργεια, παιδεία
131.                        Κουλτουριάρης= ψευτοδιανοούμενος
132.                        Κυρίαρχος= ισχυρός, κύριος, δυνάστης, αφέντης, αυτεξούσιος
133.                        Κυριαρχώ= εξουσιάζω, δεσπόζω, υπερισχύω, επικρατώ
134.                        Μείωση= ελάττωση, άμβλυνση, περιορισμός
135.                        Μεταβολή= αλλαγή, μετατροπή
136.                        Μετατρέπεται= τροποποιείται, αλλάζει, διαφοροποιείται
137.                        Μισάνθρωπος= αντικοινωνικός
138.                        Μοίρα = πεπρωμένο, τύχη, ριζικό
139.                        Νοθεύω= παραποιώ
140.                        Οίκτος= λύπηση
141.                        Οίστρος= έμπνευση
142.                        Ολιγόλεκτο= σύντομο, λακωνικό
143.                        Οφέλος= κέρδος, ωφέλεια, απολαβή, πλεονέκτημα
144.                        Παραποίηση= διαστρέβλωση, παραχάραξη
145.                        Παρασπονδώ= παραβαίνω
146.                        Παρατηρώ= εντοπίζω, σημειώνω,
147.                        Παρωχημένα= ξεπερασμένα
148.                        Περιηγητικός= τουριστικός
149.                        Περισυλλογή= συγκέντρωση
150.                        Πηγάζει= απορρέει, προέρχεται
151.                        Περηφάνια = υψηλοφροσύνη
152.                        Περιορίζω= περιστέλλω, μειώνω.
153.                        Περιφρουρώ= προστατεύω, διαφυλάττω
154.                        Περιχαράκωση= απομόνωση
155.                        πιθανός= ενδεχόμενος
156.                        πιστεύω= θεωρώ, νομίζω, πρεσβεύω
157.                        πλήξη= ανία
158.                        πραγματοποιώ= πραγματώνω, υλοποιώ
159.                        προδίδω= φανερώνω, μαρτυρώ, αποκαλύπτω, απεμπολώ
160.                        προσαγόρευση= προσφώνηση
161.                        προσανατολίζω= ενημερώνω, βοηθώ, κατατοπίζω
162.                        προσδοκώ= αναμένω,
163.                        προσεγγίζω= πλησιάζω,  κατανοώ [ για πρόβλημα, θέμα]
164.                        προσηγορία= ονομασία, προσωνυμία
165.                        προσήλωση= αφοσίωση
166.                        πρωτίστως= κυρίως
167.                        ραφιναρισμένος= εκλεπτυσμένος
168.                        ριζώσει= θεμελιώσει,  στεριώσει
169.                        ροπή = τάση
170.                        σημαντικός= ουσιώδης, σπουδαίος , καίριος
171.                        σθεναρά= δυνατά, θαρραλέα
172.                        σουβενίρ= ενθύμιο
173.                        στοιχειώδης= βασικός, θεμελιώδης.
174.                        Συγκλονισμένος= κατάπληκτος, ταραγμένος, τρομαγμένος
175.                        συμβιβάζεται= υποχωρεί
176.                        συμβιβασμός= υποχώρηση, συνδιαλλαγή
177.                        συμπορεύομαι= συμβαδίζω
178.                        συνασπισμός= συμμαχία, συνεργασία
179.                        συνδέω= ενώνω, σχετίζω
180.                        συνέπεια= αποτέλεσμα, επακόλουθο, απόρροια
181.                        συνεχής= διαρκής
182.                        συνηθισμένος= καθιερωμένος
183.                        συνοπτικά= σύντομα, περιεκτικά, περιληπτικά.
184.                        συντελείται= πραγματοποιείται
185.                        συντρέχω= βοηθώ, συμπαραστέκομαι
186.                        συνωμοσία= πλεκτάνη, μηχανορραφία
187.                        συρμός= μόδα
188.                        σωβινισμός= εθνικισμός
189.                        τίμημα= αντάλλαγμα, αντίτιμο, κόστος
190.                        υλοποιώ= πραγματοποιώ
191.                        υπαγορεύω= [μτφ] συμβουλεύω, υποδεικνύω, παρακινώ
192.                        υπαγόρευση= [μτφ] υποκίνηση, υπόδειξη, προτροπή, παρακίνηση
193.                        υπερασπίζω= προστατεύω, υποστηρίζω, υπεραμύνομαι
194.                        υπερισχύω = επικρατώ
195.                        υπέρμετρη= υπερβολική
196.                        υπερόπτης= αλαζόνας, εγωιστής
197.                        υπεύθυνος= υπόλογος
198.                        υποβάθμιση, υποτίμηση
199.                        υπόδικη= υπόλογη, ένοχη
200.                        υποστήριξη= συμπαράσταση
201.                        φιλαυτία= εγωπάθεια, εγωκεντρισμός, αυταρέσκεια
202.                        φθόνος= ζήλια, κακία
203.                        φρόνημα= 1.ιδέα,  ήθος , γνώμη, 2. Πίστη, θάρρος , αυτοπεποίθηση
204.                        φτώχεια= ανέχεια, ένδεια, πενία
205.                        χαιρέκακο= μοχθηρό
206.                        ψεγάδια= ελαττώματα
207.                        ωμός= σκληρός, άγριος, βάναυσος

208.                        ωφελιμισμός= χρησιμοθηρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου