Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Αντώνυμα

Αντώνυμα


1.       Αδυναμία= δύναμη, ισχύς
2.       Άθλιος= αξιοπρεπής
3.       Ακούσια= εκούσια
4.       Αλλάζω= διατηρώ
5.       Άμβλυνση= όξυνση
6.       Αμφιβολία= βεβαιότητα
7.       Αμφίβολος= αναμφίβολος,  βέβαιος
8.       Ανάγκη= επιθυμία, ελευθερία
9.       Αναδιοργάνωση= αποδιοργάνωση, αποσυντονισμός
10.   Αναμφισβήτητος= διφορούμενος, αβέβαιος , αμφίβολο
11.   Ανάπτυξη= στασιμότητα
12.   Αναχρονιστικός= σύγχρονος
13.   Ανεπαρκής= επαρκής
14.   Ανέφικτη= εφικτή
15.   Ανησυχητικά=  καθησυχαστικά
16.   Αντικειμενικό= υποκειμενικό
17.   Αντιπαράθεση= συμφωνία
18.   Ανώνυμος= επώνυμος
19.   Αξία= απαξία
20.   Αόρατος= ορατός
21.   Αποδεκτό = απορριπτέο
22.   Αποδοχή= απόρριψη
23.   Αποδυναμώνω= ενδυναμώνω
24.   Αποκρύπτω= αποκαλύπτω
25.   Απόλυτος = σχετικός
26.   Απορρίπτω= δέχομαι, υιοθετώ
27.   Απόρριψη= αποδοχή, υιοθέτηση
28.   Αποσιώπηση= δημοσιοποίηση
29.   Αποτελεσματικότητα= αναποτελεσματικότητα
30.   Απρόσκλητος= προσκαλεσμένος,
31.   Απώλεια= εύρεση
32.   Άρνηση= αποδοχή, κατάφαση
33.   Ατομική= κοινωνική, συλλογική
34.   Αυθεντικός= κίβδηλος, νόθος, κάλπικος, πλαστός
35.   Αυθόρμητος= κατασκευασμένος, τεχνητός
36.   Βαθμιαία = απότομα
37.   Βοήθεια= κατατρεγμός, διωγμός, αδιαφορία, εγκατάλειψη
38.   Βραχυπρόθεσμα= μακροπρόθεσμα
39.   Γενναιότητα= δειλία
40.   Δέχομαι= απορρίπτω, αρνούμαι
41.   Δημοκρατική= αυταρχική
42.   Δημόσιος= ιδιωτικός
43.   Διάθεση= αδιαθεσία
44.   Διακριτικά= αδιάκριτα
45.   Διαρκής= στιγμιαίος
46.   Διαφέρει= ταυτίζεται
47.   Διαφορετικός= όμοιος , ίδιος
48.   Διαφορετικότητα= ομοιότητα
49.   Διαχρονική= εφήμερη
50.   Διεθνής= τοπικιστικός
51.   Διεφθαρμένος= αδιάφθορος
52.   Δράση= αδράνεια
53.   Δυσπιστία= ευπιστία
54.   Δυσφορία= ευφορία
55.   Εγκληματική= σύννομη
56.   Εδραιώνομαι= αποσταθεροποιούμαι
57.   Εθελούσια= ακούσια
58.   Ελάσσων= μεγαλύτερος
59.   Ελάχιστα= πολλά, πλούσια
60.   Ελέγξιμος= ανεξέλεγκτος
61.   Ελεύθερη= ανελεύθερη, πολιορκημένη, υπόδουλη
62.   Εμπλοκή= απεμπλοκή
63.   Εμφανής= αφανής
64.   Εμφανίζονται= εξαφανίζονται, αποκρύπτονται
65.   Ενεργητικός= παθητικός
66.   Ενθαρρύνω= αποθαρρύνω
67.   Ενίσχυση= αποδυνάμωση
68.   Ενισχύω= αποδυναμώνω
69.   Ενσωματώνω= περιθωριοποιώ
70.   Εξάρτηση= ανεξαρτησία
71.   Εξασθένιση= ενδυνάμωση
72.   Εξειδικευμένη= γενική, πολυδιάστατη
73.   Εξευγενίζει= εξαχρειώνει
74.   Εξομοιώνω= διαφοροποιώ
75.   Επαληθεύω= διαψεύδω
76.   Επαναπατρισμός= μετανάστευση, ξενιτεμός
77.   Επεκτείνω= περιορίζω
78.   Επιβεβαιώνει= διαψεύδει
79.   Επιβεβαίωση= διάψευση
80.   Επίκαιρο= ανεπίκαιρο
81.   Επίκεντρο = περιφέρεια, περιθώριο
82.   Επικρίνω= επιδοκιμάζω
83.   Επισπεύδεται= επιβραδύνεται
84.   Επιτρέπω= απαγορεύω, εμποδίζω
85.   Επιφανειακό= ουσιαστικό, βαθύ
86.   Ετερόκλητο= ομοιόμορφο
87.   Ετερόφωτος= αυτόφωτος
88.   Ευαισθητοποιημένος= αδιάφορος
89.   Ευεξία= καχεξία
90.   Ευθύνη= ανευθυνότητα
91.   Ευνοϊκός= δυσμενής, δυσχερής
92.   Ευνοώ= δυσχεραίνω, εμποδίζω
93.   Ευοίωνοι= δυσοίωνοι
94.   Εύπεπτος= δύσπεπτος
95.   Εύχρηστος= δύσχρηστος
96.   Ήπιος= αυστηρός
97.   Θεμιτός= αθέμιτος, παράνομος
98.   Θεωρητική= πρακτική
99.   Ιδιοτέλεια= ανιδιοτέλεια
100.                        Ιδιοτελής= ανιδιοτελής
101.                        Ικανοποίηση= δυσαρέσκεια
102.                        Ισορροπημένη= ανισόρροπη
103.                        Ισότητα = ανισότητα.
104.                        Καθήκον= δικαίωμα
105.                        Καθολική= μερική
106.                        Κακόγουστο= καλαίσθητο
107.                        Κατανάλωση= παραγωγή, εγκράτεια
108.                        Κατάπαυση=έναρξη
109.                        Καταστροφικός= ευεργετικός
110.                        Κεντρικός, περιφερειακός, δευτερεύων
111.                        Κερδοφόρος= ζημιογόνος
112.                        Κινητοποιεί = αδρανοποιεί, παθητικοποιεί
113.                        Κινητοποίηση= αδρανοποίηση
114.                        Κληρονομώ= κληροδοτώ
115.                        Κοινά= ατομικά
116.                        Κορυφαία= δευτερεύουσα
117.                        Κοσμοπολιτισμός= τοπικισμός
118.                        Λήγω= αρχίζω
119.                        Λογικό= παράλογο
120.                        Μακροπρόθεσμος= βραχυπρόθεσμος
121.                        Μακροχρόνια= βραχυχρόνια, σύντομη
122.                        Μακρύς= σύντομος, κοντός
123.                        Μαρασμός= ακμή, άνθιση
124.                        Μεγιστοποίηση= ελαχιστοποίηση
125.                        Μειονότητα= πλειονότητα
126.                        Μεροληπτικός= αμερόληπτος
127.                        Μιζέρια= ευημερία
128.                        Μόνιμος= παροδικός, προσωρινός, πρόσκαιρος
129.                        Μονόδρομη= αμφίδρομη
130.                        Μορφή = περιεχόμενο
131.                        Νικώ= ηττώμαι, χάνω
132.                        Οικονομικότερος= ακριβότερος
133.                        Οικουμενική= τοπική
134.                        Ολοκληρωμένη= ατελής
135.                        Ομοιομορφία= ανομοιομορφία
136.                        Οξύτερη= ηπιότερη
137.                        Ουσιαστικά = τυπικά
138.                        Παθητικός= ενεργητικός
139.                        Παραβιάζω= τηρώ
140.                        Παραδίδω= αφαιρώ, παίρνω
141.                        Παράδοξο= εύλογο, λογικό
142.                        Παραδοχή= απόρριψη
143.                        Παράταση= λήξη, συντόμευση.
144.                        Παρατείνω= συντομεύω, επισπεύδω
145.                        Παρατεταμένη= σύντομη
146.                        Παρουσία= απουσία
147.                        Περιορίζω = επεκτείνω. Περιορίζομαι= επεκτείνομαι
148.                        Περιττός= απαραίτητος
149.                        Περιφρόνηση= σεβασμός
150.                        Πληθαίνω= μειώνω
151.                        Πληκτική = συναρπαστική
152.                        Πολυπλοκότητα= απλότητα
153.                        Πολυφαγία= υποσιτισμός
154.                        Πραγματική= φαινομενική, ψεύτικη
155.                        Πρέπον= ανήθικο, αντιδεοντολογικό
156.                        Προηγμένος= καθυστερημένος.
157.                        Προηγούμενος= επόμενος
158.                        Προσβάσιμο=  δύσβατο, άβατο
159.                        Προσελκύω= απωθώ
160.                        Πρόσκαιρη= διαρκής, μόνιμη
161.                        Προστατεύονται= υπονομεύονται
162.                        Πρόσφορος=  ακατάλληλος
163.                        Πρόωρη= όψιμη
164.                        Σαφήνεια= ασάφεια
165.                        Σαφής= ασαφής,
166.                        Σίγουρος= αβέβαιος
167.                        Σοβαρός= επιπόλαιος
168.                        Σταθερό= ασταθές
169.                        Στενός= ευρύς
170.                        Στιγματίζω= επιβραβεύω
171.                        Συγκεκριμενοποιώ= γενικεύω
172.                        Συγκεκριμένος= αφηρημένος, αόριστος, ασαφής
173.                        Συλλογική= ατομική
174.                        Σημαντικός= ασήμαντος, επουσιώδης, αφανής.
175.                        Συμμερίζομαι= απορρίπτω
176.                        Συμμετοχή= αποχή, αποστασιοποίηση
177.                        Συνέπεια= ασυνέπεια
178.                        Συνεχής= περιστασιακός, διακεκομμένος
179.                        Σύνθετος= απλός
180.                        Συνοπτικό= εκτενές, αναλυτικό, διεξοδικό
181.                        Συντηρητικός= προοδευτικός
182.                        Συρρίκνωση= επέκταση , διεύρυνση
183.                        Συστηματοποιημένη= ανοργάνωτη, άναρχη
184.                        Συχνά = σπάνια. Συχνότερα= σπανιότερα
185.                        Τιμωρώ= απαλλάσσω
186.                        Τροποποιώ= διατηρώ
187.                        Υγεία= ασθένεια
188.                        Υπαρκτό= ανύπαρκτο
189.                        Υπεροχή= κατωτερότητα
190.                        Υποβαθμίζομαι= αναβαθμίζομαι
191.                        Υποβιβάζω= αναβαθμίζω
192.                        Υποκριτικός= ειλικρινής
193.                        Υπολογίσιμος= αμελητέος
194.                        Υστερόβουλος= ανυστερόβουλος
195.                        Υστερώ= υπερτερώ
196.                        Φόβος= αφοβία
197.                        Φυσικός= τεχνητός
198.                        Χαοτικό= συστηματικό, οργανωμένο
199.                        Χαροποιώ= δυσαρεστώ
200.                        Χειραγώγηση= χειραφέτηση
201.                        Χειρωνακτικός= πνευματικός
202.                        Χωρίζω= ενώνω, συνδέω .  Χωρίζομαι= συνδέομαι, συνυπάρχω, σχετίζομαι


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου