Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Ιστορία κατεύθυνσης. Επαναληπτικό διαγώνισμα στο προσφυγικό ζήτημα


Α.1   Αντιστοίχιση [μον 5]
Α] Σύμβαση Άγκυρας
                                   1]         1930
Β] Συμφωνία Αθηνών
                                   2]         1928
Γ] Ανάληψη είσπραξης χρεών αγροτών προσφύγων από την Αγροτική Τράπεζα
                                   3]         1926
Δ] Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής
                                    4]        1925
Ε] Νίκη φιλελευθέρων στις εκλογές.
                                    5]        1924
Α.2. Να αποδώσετε με συντομία το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων:
α. Τάγματα εργασίας.
β. Πατριαρχική Επιτροπή.
γ. Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.).
Μονάδες 15
 Α.3. Ποια ήταν τα κυριότερα σημεία της Συμφωνίας της  ΄Αγκυρας (10 Ιουνίου 1930);
Μονάδες 15
 Α.. 4.Ποια ήταν η προσφορά των Μικρασιατών προσφύγων του 1922 στον τομέα του πολιτισμού;
Μονάδες 15


Β΄ ΟΜΑΔΑ

Β.1. Αφού μελετήσετε τα παραθέματα και λάβετε υπόψη τις σχετικές πληροφορίες του βιβλίου σας να παρουσιάσετε τις ενέργειες στις οποίες προέβη το ελληνικό κράτος για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αποκατάστασης των προσφύγων σχετικά με την παραχώρηση αγροτικού κλήρου.
Μονάδες 25
 Για να ενισχυθούν οι προσφυγικές οικογένειες της υπαίθρου η επιτροπή και η κυβέρνηση διένειμαν πάνω από 245.000 ζώα και μεγάλες ποσότητες γεωργικών εργαλείων. Τα 2/3 των εξόδων της επιτροπής δαπανήθηκαν στη Μακεδονία με αποτέλεσμα να αναζωογονηθεί το τμήμα αυτό της Ελλάδος σε τέτοιο βαθμό, ώστε σύμφωνα με τις εντυπώσεις του John Campell1 το 1930, δυσκολευόταν κανείς να αναγνωρίσει το έρημο τόπο του 1923 -«εκεί που προηγουμένως έβλεπες τεράστιες ακαλλιέργητες εκτάσεις υπάρχουν σήμερα χωριά που ανθούν, γεμάτα ζώα και με φανερά τα σημάδια της ανέσεως, και σε μερικές περιπτώσεις της ευμάρειας ... Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται κυρίως στο θάρρος, την ενεργητικότητα, την εργατικότητα και τη δεκτικότητα σε νέες ιδέες που χαρακτηρίζουν και την πλειοψηφία των προσφύγων».
Ωστόσο, αν η εγκατάσταση των προσφύγων σε αγροτικές περιοχές, που αποτέλεσε και το κύριο έργο της Ε.Α.Π. και απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος των πόρων που διέθετε, πραγματοποιήθηκε με αρκετή επιτυχία, η εγκατάσταση στα αστικά κέντρα παρουσίασε πολύ μεγαλύτερες δυσχέρειες...
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄, σ.302

 Β.2. Αφού μελετήσετε τα παραθέματα και λάβετε υπόψη τις σχετικές πληροφορίες του βιβλίου σας να παρουσιάσετε το ζήτημα των προσφύγων που προέκυψε μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας κατά το 1916-19.
Μονάδες 25
 Σύμφωνα με τη Συνθήκη Νεϊγύ (27 Νοεμβρίου 1919), η Βουλγαρία υποχρεωνόταν να αναγνωρίσει τα μέτρα εκείνα με τα οποία οι προέχουσες και συνασπισμένες Σύμμαχοι Δυνάμεις ήθελαν κρίνουν πρόσφορα σε σχέση προς την αμοιβαία και εθελουσία μετανάστευση των φυλετικών μειονοτήτων. Σ’ αυτή τη Συνθήκη διατυπωνόταν η απόφαση των Συμμάχων όπως «η αμοιβαία και εθελουσία μετανάστευση των φυλετικών, θρησκευτικών ή γλωσσικών μειονοτήτων εις Ελλάδα και Βουλγαρία κανονισθεί δια συμβάσεως μεταξύ των δύο τούτων κρατών, συνομολογούμενης επί τη βάσει των όρων που αποφασίσθηκαν κατά την ως άνω ημέρα».
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου